Skip to content

Back to blog

Kategori: Growth marketing

Growth marketing

Vil du at bedriften din skal vokse? Slik lykkes du med growth teams!

Vet du egentlig hvor stort vekstpotensiale din virksomhet har? Store virksomheter kan fort risikere at ulike avdelinger arbeider isolert fra hverandre. Avdelinger skaper gjerne vekst hver for seg, men problemet oppstår når disse ikke interagerer og samhandler med hverandre. Dette fører til at veksten ikke utnytter sitt fulle potensial. På grunn av dette er det derfor få som faktisk vet hvor mye de har å hente. Ofte er potensialet større enn man tror. Dette fører til at det følgelig blir vanskelig å si noe om hva som er bra resultater og ikke. Dette innlegget er for deg som ikke ønsker å nøye deg med “godt nok”, og som vil skape ytterligere vekst. Growth teams utvikles hovedsakelig innad i organisasjoner. Man behøver dog nødvendigvis ikke håndtere dette helt alene. I dette innlegget forklarer jeg også hvordan byråer kan hjelpe virksomheter med growth.

Annsofi Klevfoss

Annsofi Klevfoss

Growth marketing

Hvordan INEVO brukte LinkedIn til å generere 2,2 millioner innholdsvisninger og 3 millioner NOK i salgstrakt

I denne artikkelen deler vi den 5-trinns prosessen vi brukte for å oppnå 2,2 millioner visninger på LinkedIn, ved å bruke mindre enn 60 minutter per uke.

Steven Macdonald

Steven Macdonald

Growth marketing

How to Generate 2 million Organic Impressions on LinkedIn

In this article, we share how to generate 2 million organic impressions on LinkedIn.

Steven Macdonald

Steven Macdonald

Growth marketing

Hva koster en growth hacker?

Hvor mye koster det å ansette en growth hacker? Lønnsnivået for growth hackers ligger mellom 350 000 – 1 250 000 per år. I dette innlegget legger vi frem hele kalkylen for hva du må regne med å investere hvis du ønsker å ansette en growth hacker.

Karl Philip Lund

Karl Philip Lund

Ready to see results?

Have a coffee with us — our door is open.